Stres kalp damar hastalıklarında birinci etken
Stres kalp damar hastalıklarında birinci etken
Kolesterolü düşürmek damar tıkanıklığını geriletiyor
Kolesterolü düşürmek damar tıkanıklığını geriletiyor
Yemenli gencin hayatını Türk doktor kurtardı
Yemenli gencin hayatını Türk doktor kurtardı
Kalp krizini önleyen makarna icat edildi
Kalp krizini önleyen makarna icat edildi
Berat Albayrak'tan 700 milyon dolarlık imza
Berat Albayrak'tan 700 milyon dolarlık imza
HAVELSAN'dan sağlıkta ihracat başarısı
HAVELSAN'dan sağlıkta ihracat başarısı
THY 2 ağır hastayı uçakta unuttu

THY 2 ağır hastayı uçakta unuttu

THY’­nin 7 Eki­m günü İs­tan­bu­l’­dan 19.30’da kal­kan Stutt­gart se­fe­rin­de bir skandal ya­şan­dı.

Sözcü gazetesinden Ali Gülen'in haberine göre, tra­fik ka­za­sın­da ya­ra­lan bir has­ta ile kal­ça­sı kı­rı­lan 80 yaşındaki Ner­mi­ye Ba­şak, bu uçak­la Al­man­ya­’ya gi­di­yor­du. Uçak 20.45’te Stutt­gar­t’­a in­di. Yol­cu­lar ve uçuş eki­bi uça­ğı terk et­ti. An­cak iki has­ta uçağın içinde unu­tul­du.

Saatler geç­tik­çe 2 has­ta da acı­dan çığ­lık at­ma­ya ve uça­ğın du­va­rı­nı yum­ruk­la­ma­ya baş­la­dı. Ba­şa­k’­ın kı­zı Se­vim Ünal, du­ru­mu po­li­se bil­dir­di. Uça­ğa gön­de­ri­len Kı­zıl­haç eki­bi has­ta­la­rı güç­lük­le tah­li­ye ede­bil­di. Ge­ce ya­rı­sı hastaneye götürülebilen Başak’ın kalp kri­zi ge­çir­di­ği ve ak­ci­ğer­le­rin­de ödem oluş­tu­ğu belirlendi.

Etiketler: THY, 2, ağır, hastayı, uçakta, unuttu,

Tarih: 31.10.2015 20:00:01

Tüm Güncel Haberleri »

Diğer Güncel Haberleri